Vídeo explicatiu del procés de construcció amb plaques de formigó i exemples de construccions amb aquest sistema.
Vídeo explicatiu de les diferents aplicacions del sistema GEOLIFE
Vídeo explicatiu del muntatge de les lloses GEOLIFE per a sòl artificial aplicat per a la construcció d'un pont..
Es mostra el procés inicial de la fabricació d'una llosa estructural GEOLIFE, per a sòl artificial.
En el vídeo es pot veure com serà el procés de fabricació de la llosa estructural GEOLIFE per a terra artificial que servirà d'allotjament per a una superfície de cultiu hidropònic, de rodament per a vehicles, vianants, o de fonamentació d'edificis.
Es mostra tot el procés des de la fabricació d'una llosa estructural GEOLIFE, per a sòl artificial, fins a un estudi d'aplicació com a pont, per últim les diferents aplicacions i possibilitats del sistema GEOLIFE. Incloses les aplicacions en edificació.