Aplicacions

Aplicacions Geolife en edificacions

En un sistema de construcció que, sense alts condicionaments tecnològics, sent capaç d'executar en qualsevol obra, sense importar la seva magnitud o disseny, respectant els costos, reduint els terminis de temps establerts i, per sobre de tot, superar el nivell de qualitat de les construccions, el sistema d'unió GEOLIFE de panells és més eficient, econòmic i ràpid que altres sistemes emprats. 

 

 

 

 

 

 

 

RAPIDESA

 

L'OBRA ES EXECUTA A LA MEITAT DE TEMPS

Perquè, La producció aquesta industrialitzada.

Perquè, faci el temps que faci, la producció contínua a la fàbrica.

Perquè, mentre es produeix l'edifici en fàbrica, en l'obra es treballa el moviment de terres i els seus fonaments.

Perquè, les parets ja vénen amb preinstal. No cal fer regates.

Perquè, la planimetria perfecta de les parets permet pintar sobre elles sense enguixat.

 

 

ECOLÒGIC: OBRES SENSE RUNES

S'executen obres netes, pràcticament no es produeixen residus.Només

un 5% de la runa que generaria qualsevol altra obra convencional

SOLIDESA I RESISTÈNCIA

El nostre sistema, confereix a les seves matèries primeres, l'acer i el formigó, com propietats que, ni pel pas del temps ni per les inclemències del mateix, es faci necessari realitzar cap manteniment. A més, la seva resistència a, Càrregues, Sismes, Ciclons o Foc és superior a qualsevol altre tipus de construcció.

MAXIMO AÏLLAMENT

 

TÈRMIC

Amb aquest sistema, s'assoleixen aquests nivells d'aïllament tèrmic (K = 0,49 W / m2) que superen als obtinguts en el sistema tradicional i, això, es tradueix en un estalvi d'energia de prop del 40%.

 

 

ACÚSTIC

Amb aquest sistema, totes les parets són massisses de manera que l'aïllament acústic és una de les seves avantatges

 

Copyright © 2019 geolife. Tots els drets reservats.